22. Polskie Mistrzostwa Makijażu

22. Polskie Mistrzostwa Makijażu

Rejestracja

Uczestnik

Zakończenie rejestracji 10.03.2019 10:00

Opis wydarzenia
21. Polskie Mistrzostwa Makijażu Temat: Ultra Violet - kolor, który ma moc

Dwudziesta druga edycja Polskich Mistrzostw Makijażu odbędzie się w niedzielę 10 marca 2019 w GLOBAL EXPO na ul. Modlińskiej 6D w Warszawie, podczas targów BEAUTY FORUM. Mistrzostwa odbywają się na wydzielonym terenie na hali głównej. Do udziału zostanie dopuszczona ograniczona liczba osób (5 uczestników).

ZGŁOSZENIE
Osoby chcące wziąć udział prosimy o przesłanie w ramach zgłoszenia następujących dokumentów (rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne):
– Życiorys uczestnika (pełny adres, data urodzenia, uzyskane wykształcenie wraz z podaniem instytucji kształcenia, obecna działalność zawodowa),
– co najmniej 1 kolorowe zdjęcie modelki bez makijażu (zdjęcie wykonane na białym tle),
– 2 zdjęcia kolorowe, umalowanej modelki na białym tle (jedno z otwartymi, jedno z zamkniętymi oczami).
Makijaż należy wykonać zgodnie z tematem Ultra Violet - kolor, który ma moc
– 1 opis makijażu, w którym przedstawiony zostanie główny zarys pomysłu makijażu i etapy jego wykonania.

UWAGA: wywołanych zdjęć prosimy nie podpisywać na odwrocie!
Zdjęcia po przygotowaniu makijażu powinny być wykonane profesjonalnie i w warunkach studyjnych (nie w świetle dziennym). Zdjęć nie można poddawać obróbce graficznej (retusz) - dozwolone są jedynie zmiany mające na celu poprawę zdjęć, tak aby oddawały rzeczywisty wygląd makijażu (np. ekspozycja, kontrast)

UWAGA: Dokumentację należy przesłać OBOWIĄZKOWO drogą pocztową oraz elektroniczną! Dokumentację należy przesłać drogą pocztową na adres organizatora (Health and Beauty Media Sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa) i drogą mailową w formie skanu na adres paulina.kociszewska@health-and-beauty.com.pl.
Minimalny format zdjęć to 10 x 15 cm. Zdjęcia nie będą odsyłane. Zdjęcia w formie elektronicznej o rozdzielczości min. 300 DPI.
Przy wyborze modelki zalecamy następujące kryteria:
– wzrost: co najmniej 1,70 m,
– wiek: 18 do 35 lat,
– rozmiar odzieży: 34 do 38,
– modelka powinna umieć poruszać się po scenie.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w 08.01.2019. Po 20.01.2019 jury wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń pięć osób, które będą walczyć o miejsce na podium podczas finału 10.03.2019 na targach BEAUTY FORUM w Warszawie.
Wyłonionych 5 finalistów jest zobowiązanych do uiszczenia bezzwrotnej opłaty uczestnictwa w wysokości 100 zł na konto: ING Bank Śląski O/Warszawa nr 70 1050 1025 1000 0023 0849 7755 z dopiskiem „Polskie Mistrzostwa Makijażu”.

W mistrzostwach mogą wziąć osoby posiadające obywatelstwo polskie, kartę stałego pobytu lub Kartę Polaka.

KRYTERIA/ZADANIE
Czas pracy wynosi łącznie 60 minut. Modelka nie może być umalowana przed rozpoczęciem mistrzostw. Cały makijaż musi powstać w przeciągu regulaminowych 60 minut. Dozwolone jest zastosowanie sztucznych rzęs. Do konkursu będą dopuszczone modelki posiadające makijaż permanentny oczu i ust oraz przedłużone rzęsy, jednak uczestnicy muszą liczyć się z odjęciem punktów.
Ocenie przez jury podlega 5 kryteriów:
1. podkład
2. róż (technika, dobór koloru)
3. oczy (cień, kreska, rzęsy, brwi)
4. usta (kształt, kontur, kolor)
5. stylizacja ogólna
6. stopień trudności

NAGRODY

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymują cenne nagrody rzeczowe od sponsorów konkursu oraz roczne prenumeraty magazynu BEAUTY FORUM. Laureat I miejsca wyjedzie na Międzynarodowe Mistrzostwa Makijażu (International Masters Award Make-up® 2019) podczas targów BEAUTY FORUM w Monachium (Przelot i nocleg - rezerwacja dokonywana przez Heath and Beauty Media Sp. z o.o.).

POZOSTAŁE WARUNKI
Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z tym, że uczestnik akceptuje warunki udziału w mistrzostwach. Droga prawna wykluczona. Wymaga się neutralnego ubioru od uczestników mistrzostw: kolor czarny i brak nadruków reklamowych.
Uczestnik wyraża zgodę na to, że wszystkie zdjęcia nadesłane na mistrzostwa mogą zostać wykorzystane do publikacji w materiałach redakcyjnych i w celach reklamowych. – Z uwagi na wieloetapowy i międzynarodowy charakter mistrzostw warunkiem udziału w mistrzostwach jest zobowiązanie się uczestnika do powstrzymania się przez niego od udziału w tego samego rodzaju mistrzostwach w danej edycji w innym kraju organizowanych przez podmiot z grupy kapitałowej Organizatora (edycji tych samych mistrzostw w innym kraju). Złożenie powyższego oświadczenia jest warunkiem udziału w mistrzostwach. Uczestnictwo przez uczestnika w pierwszym etapie mistrzostw równocześnie w kilku krajach w danej edycji mistrzostw skutkuje wykluczeniem uczestnika z udziału w mistrzostwach w edycji polskiej. W przypadku wykluczenia dotychczasowego zwycięzcy, do drugiego etapu konkursu odbywającego się w Monachium podczas targów BEAUTY FORUM zostanie zakwalifikowana osoba (laureat), która zajęła kolejne miejsce i spełnia wszystkie warunki określone regulaminem.

WYKLUCZENIE ROSZCZEŃ
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w tym względem modelki/modela z tytułu nieprawidłowej pracy uczestnika konkursu. 

Zgłoszenia oraz komplet dokumentacji należy nadsyłać do 8 stycznia 2019 r.
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 12.11.2018 10:00
Zakończenie: 10.03.2019 18:00

Targi BEAUTY FORUM, GLOBAL EXPO ul. Modlińska 6D, Warszawa

Strona wydarzenia:
http://wiosna.beauty-fairs.com.pl/odwiedzajacy/mistrzostwa/polskie-mistrzostwa-makijazu/

Udostępnij znajomym:

Organizator
Health and Beauty Media Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 9/10 02-954 Warszawa

kamila.olszewska@health-and-beauty.com.pl
603 776 198
Pokaż mapę...